Cjenik - obrada fotografija

Usluga Opis Jedinica mjere Cijena*
Skeniranje
 • skeniranje fotografija, dijapozitiva ili negativa do formata A4
 • isporuka u željenoj rezoluciji i formatu (default - 300 dpi, mjerilo 1:1, jpg/tif)
fotografija 20 kn
Skeniranje
 • skeniranje fotografija od formata A4 do formata A3
 • isporuka u željenoj rezoluciji i formatu
fotografija 35 kn
Obrada fotografija (jednostvna)
 • toniranje
 • izoštravanje
 • podešavanje kontrasta
 • uklanjanje nečistoća i nepravilnosti (skin-lifting) i dr.
 • optimizacija rezolucije fotografija (za web ili tisak)
 • isporuka u željenom formatu
fotografija 100 kn
Obrada fotografija (složena) za editorijale, naslovnice časopisa, ...
 • kompleksnija obrada fotografija za naslovnice magazina ili knjiga, plakate, modne ili beauty editorijale i td.
 • toniranje, izoštravanje, kontrast, čišćenje...
 • highlighting, maskiranje...
 • iscrtavanje path krivulja
 • izbijanje pozadine
 • isporuka u željenom formatu i rezoluciji
fotografija 200 kn
Restauracija fotografija
 • restauracija starih fotografija
 • isporuka u željenom formatu i rezoluciji
fotografija 150 kn
Fotomontaže
 • cijena ovisna o kompleksnosti **
fotografija od 500 kn
Digitalizacija tiskanih medija
 • skeniranje
 • osnovna obrada fotografija
 • isporuka u PDF formatu
stranica 20 kn
Vektorizacija bitmapa
 • iscrtavanje u krivulje (vektore), isporuka u .ai ili .eps format
fotografija 100 kn
Patiranje (izbijanje pozadine)
 • iscrtavanje path krivulja
 • osnovna obrada fotografije
 • isporuka u .psd, .png (za web) ili .tif formatima u željenoj rezoluciji
fotografija od 30 kn do 100 kn

*PDV ukljućen u cijenu
**Sva prava promjene cijena pridržana