Izdvojene reference

  • Zagreb inspekt d.o.o. - kompletna informatizacija poslovanja.
    • Prilagodba sustava za upravljanje dokumentima,
    • Uvođenje i prilagodba računovodstvenog sustava,
    • Izrada web aplikacija po mjeri i njihova integracija sa ERP i DMS sustavima
    • IT administracija.
    • Savjetovanje
  • Henkel AG - izrada facebook aplikacija, savjetovanje i razvoj aplikacija po narudžbi
  • Schwarzkopf Professional Hrvatska - izrada facebook aplikacija, savjetovanje i razvoj aplikacija po narudžbi
  • Izvor osiguranje - Sustav za upravljanje dokumentima, automatizacija poslovnog procesa prijave i obrade šteta
  • Alfa faktor d.o.o. - razvoj inf. sustava za faktoring i kompenzacije, savjetovanje, web site
  • Poliklinika Arithera Comfort - savjetovanje, razvoj, web site
  • Croatia Leasing d.o.o. - Document management, implementacija BPM sustava, web site, savjetovanje
  • Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. - BPM sustav
    •  Integracija im-BPM sustava sa SiriusSoft CRM sustavom pozivnog centra
    • Implementacija im-BPM sustava - automatizacija poslovnih procesa odjela korisničke podrške.
    • Implementacija im-BPM sustava - automatizaciju poslovnog procesa upravljanja reklamacijama.
  • OTP Leasing d.o.o. - im-DMS, BI, integracija sustava, savjetovanje i razvoj aplikacija po narudžbi
  • Poslovna Inteligencija d.o.o. - savjetovanje, edukacija
  • Raiffeisen Leasing d.o.o. - im-DMS, BI,  savjetovanje i razvoj aplikacija po narudžbi
  • S-Leasing d.o.o.- im-DMS, savjetovanje, integracija sustava, razvoj aplikacija po narudžbi
  • Unicredit leasing d.o.o. - BI sustav i savjetovanje, web design
  • Ad Linguae d.o.o. - web development, web i grafički dizajn, IT infrastruktura, suport i savjetovanje